Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

En mötesplats för arkitektur, design och konst

Arctic Design Center är en arena för frågor inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Vi vill skapa möjligheter till ett mer hållbart norra Sverige tillsammans med andra. Genom designprocesser med människan som utgångspunkt vill vi verka som en positiv kraft i samhällsomvandlingen.

Aktuellt

Arctic Design Council

Läs om oss i magasinet FORM

Framsynsresidens till Arctic Design Center

Arctic Design Center besöker Frihamnen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Vårt uppdrag

Arctic Design Center är en mötesplats där diskussioner kring samhällsutveckling, livsmiljöer och innovation tar plats. Vårt uppdrag fokuserar särskilt på att diskutera regeringens proposition Gestaltad livsmiljö. Där arkitektur, design och konst ska användas som en utvecklingskraft mot ett mer hållbart samhälle för människan att leva och bo i.

Vill du samarbeta?

Är du arkitekt, designer eller konstnär? Kanske till och med en person med antikvariska kunskaper och insikter om kulturarv? I samband med att vi utvecklar verksamheten vill vi gärna komma i kontakt med dig för ett eventuellt samarbete. På bilden ser du Finn Ahlgren. Under hösten gjorde vi ett Form Talk tillsammans med honom samt Svensk Form och ser fram mot fler sådana typer av samarbeten. Hoppas vi hörs!

Hållbarhet inom ramen för gestaltad livsmiljö

Genom specialkompetens och ett brett kontaktnät belyser vi ämnet utifrån flera olika perspektiv. Med fokus på tvär-sektoriell samverkan bidrar våra utvecklingsprojekt med framåtblickande kunskap som stärker förutsättningarna för FN:s globala hållbarhetsmål.

Arctic Design Council

Arctic Design Center, som initierades år 2022 som ett samarbete mellan Region Västerbotten och Region Norrbotten, har som mål att stärka attraktionen och konkurrenskraften i regionen genom arkitektur, design och konst. Projektet finansieras med stöd från EU och drivs av Region Västerbotten, med Region Norrbotten, Skellefteå kommun och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, som partners.