Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Arkitektur, design, konst, kulturarv och form som kraft i omvandlingen

Arctic Design Center är en arena för frågor inom arkitektur, design, konst, kulturarv och form. Vi vill skapa möjligheter till ett mer hållbart norra Sverige tillsammans med andra. Genom designprocesser med människan som utgångspunkt vill vi verka som en positiv kraft i samhällsomvandlingen.

Aktuellt

Arctic Design Council

Läs om oss i magasinet FORM

Framsynsresidens till Arctic Design Center

Arctic Design Center besöker Frihamnen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Samarbete med studenter från civilingenjör arkitektur på LTU

Fyra studenter fick i uppdrag från Arctic Design Center att ta fram förslag på en resande paviljongbyggnad. Nu finns möjlighet att ta del av de fyra förslagen på nya Slöjd- och formcenter i Shopping, Luleå. Den 17 maj invigdes utställningen genom en studentpresentation och nätverksträff på Slöjd- och formcenter. Gestaltningsförslagen hittas på plan 1 och kommer att vara tillgänglig till och med senhösten 2024, varmt välkommen förbi!

Arctic Street Expo

Arctic Design Center och Coompanion Västerbotten har nu kickat igång Arctic Street Expo, ett innovativt samverkanskoncept i pop-up form. Här genereras kraft till social hållbarhet i norra Sveriges samhällsomvandling. Arctic Street Expo invigdes tillsammans med Svensk Forms vandringsutställning Formbärare. Utställningen kan ses från gatan, närmare bestämt Nygatan 27 i Skellefteå under sommarmånaderna.

Samarbete mellan UMU och Arctic Design Center

Arctic Design Center samarbetar gärna med studenter och under Luleåbiennalen visades installationen Fallet som tystnade i centrala Luleå av arkitektstudenter från UMU. Här under förklarar arkitektstudenterna vad installationen handlar om!

Vårt uppdrag

Arctic Design Center är en mötesplats där diskussioner kring samhällsutveckling, livsmiljöer och innovation tar plats. Vårt uppdrag fokuserar särskilt på att diskutera regeringens proposition Gestaltad livsmiljö. Där arkitektur, design, konst, kulturarv och form ska användas som en utvecklingskraft mot ett mer hållbart samhälle för människan att leva och bo i.

Vill du samarbeta?

Är du arkitekt, designer eller konstnär? Kanske till och med en person med antikvariska kunskaper och insikter om kulturarv? I samband med att vi utvecklar verksamheten vill vi gärna komma i kontakt med dig för ett eventuellt samarbete. På bilden ser du Finn Ahlgren. Under hösten gjorde vi ett Form Talk tillsammans med honom samt Svensk Form och ser fram mot fler sådana typer av samarbeten. Hoppas vi hörs!

Hållbarhet inom ramen för gestaltad livsmiljö

Genom specialkompetens och ett brett kontaktnät belyser vi ämnet utifrån flera olika perspektiv. Med fokus på tvär-sektoriell samverkan bidrar våra utvecklingsprojekt med framåtblickande kunskap som stärker förutsättningarna för FN:s globala hållbarhetsmål.

Arctic Design Council

Arctic Design Council, eller arktiska designrådet, är Arctic Design Centers referensgrupp som består av branschexperter från hela landet. De kommer med goda tips, trendspaning och strategiska råd till Arctic Design Center.