Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Arctic Design Council

Arctic Design Council

Arctic Design Center, som initierades år 2022 som ett samarbete mellan Region Västerbotten och Region Norrbotten, har som mål att stärka attraktionen och konkurrenskraften i regionen genom arkitektur, design och konst. Projektet finansieras med stöd från EU och drivs av Region Västerbotten, med Region Norrbotten, Skellefteå kommun och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, som partners. Arctic Design Centers verksamhet är en plattform för att synliggöra och arbeta med frågor som är centrala för den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige. Målgrupperna inkluderar offentlig sektor, näringsliv, akademi, medborgare och turister.

Arctic Design Council ska fungera som en viktig länk till forskning för Arctic Design Center och dela viktig tips och råd från branschexperter till Arctic Design Center som tar med dessa till sin verksamhetsplanering.

Dessa sitter med i Arctic Design Council:
Magdalena Malm, ordförande Konstcurator, arbetar med kultur och samhällsbyggande, generalsekreterare för Bildkonst Sverige, f d direktör för Statens konstråd

Magnus Antaris Tuolja Specialist på samisk kulturmiljö

John Hultén Föreståndare för K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik

Elisabeth Högdahl FD i etnologi med inriktning mot plats, platsutveckling och inkludering, och lektor i tjänstevetenskap vid Institutionen för tjänstevetenskap (SES), Lunds universitet.

Emina Kovacic Statsarkitekt Karlshamns kommun, ordförande Sveriges arkitekter

Pia McAleenan Chef offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID, VD Förnyelselabbet

Johan Magnusson Professor på institutet för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs Universitet

Nelli Flores Nilsson Länsarkitekt Region Norrbotten

Elin Olsson Länsarkitekt Region Västerbotten, fd Statsekreterare för Märta Stenevi och Per Bolund

Oskar Norelius Arkitekt, White Arkitekter, styrelseledamot i Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH ) Scandinavia

Camilla Sandström Professor och forskare kring förvaltning av naturresurser och förutsättningar för landsbygdsutveckling, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet