Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Arctic Design Center – från ord till handling inom gestaltade livsmiljöer

Arctic Design Center skapar attraktiva samhällen i norra Sverige

Arctic Design Center har under våren 2024 testat olika aktiviteter för att skapa hållbara, attraktiva platser i norra Sverige. Projektgruppen har arbetat mot målgrupper inom offentlig sektor, näringsliv, föreningsliv, aktörer som Svensk Form, Sveriges Arkitekter med flera.

En viktig byggsten för Arctic Design Center är att vi i projektet samordnar aktörer och skapar forum för demokratiska processer, vi vill gå från ord till handling, säger Carola Fallgren, som leder projektet tillsammans med övriga projektledare från samverkansparterna.

Carola Fallgren och projektgruppen på Arctic Design Center vill gå från ord till handling

 

Förutom viktigt påverkansarbete mot politiker och beslutsfattare regionalt och kommunalt, kommer här en sammanfattning av några av aktiviteter och forum för dialog som genomfördes under våren:

 

1. Skapandet av ett råd, Arctic Design Council

Rådet består av experter inom sin bransch och återkopplar med viktig strategisk vägledning samt omvärldsbevakning. Rådet hade sitt första sammanträde 1-2 februari 2024. Läs mer om rådet här

Arctic Design Council första sammanträde februari 2024 i Sara kulturhus, Skellefteå

 


 

2. Samarbete med akademi

Under våren har Arctic Design Center samarbetat med studenter från UMU, LTU och Chalmers i tre separata aktiviteter:

Arkitektstudenter från UMU bidrog med en installation under Luleåbiennalen, Vattenfallet som tystnade. Läs mer här

LTU studenter från Civilingenjör Arkitektur fick i uppdrag att ta fram en paviljong. Läs mer här

Arkitektstudent Alice Wink, Chalmers, gjorde sitt exjobb där Arctic Design Center hade förmånen att vara handledare. Mer om detta berättas här på sajten under hösten 2024.

Studentsamarbete med arkitektstudenter från UMU, installation under Luleåbiennalen

Samarbete med studenter från LTU visas på Slöjd och formcenter, Luleå under sommaren 2024

Studentsamarbete med Chalmers, examensarbete av Alice Wink

 


 

3. Arctic Street Expo – en samskapande yta och skalbart lärandekoncept

Med utgångspunkt i gestaltade livsmiljöer har konceptet skapats i första hand för SE26, och projektgruppen undersöker vidare hur konceptet kanske skulle kunna finnas på fler orter i norra Sverige. Coompanion och Arctic Design Center står bakom konceptet som består av följande delar: 1. Fyller tomma butikslokaler med utställningar/information och skapar på så vis trevligare stadsmiljöer. 2. En utställningsyta som tar upp ämnen inom arkitektur, design, konst, kulturarv, form mm. 3. En yta för dialog/workshops 4. En yta där ett hållbart nystartad företag med samhällsnytta visas fram 5. Samskapande lärandeprocesser bakom kulisserna såsom ansvarsfördelning kring lokal, försäkringar, logistik, bokningar av ytan, gemensam marknadsföring. Läs mer här

Arctic Street Expo – En samskapande arena för frågor inom hållbarhet

 


 

4. Inkluderande dialoger om samhällsbyggnad (workshops) med multidiciplinära grupper genom Foresight Design (Framsynsmetoder)

Arctic Design Center har bland annat arbetat med SVID, Skellefteå kommun och ungdomar på gymnasienivå för att prata om framtidens boendeformer. Arctic Design Center har även genomfört workshop med inlandskommuner med högre tjänstemän kopplat till ungas avflyttning och jämställt kultur o fritidsutbud. Samt även samarbetat med föreningsliv, museer, Science City, Coompanion, Go Business med flera i frågor kring hur det arktiska samhället kan vara en förebild i en hållbar samhällsutveckling.

Arctic Design Center är mycket tacksamma för externt stöd av Vinnova för en handledare (Emelie Ekblad från MAD, Make A Difference) som undervisade dessa aktörer och samhällsgrupper i framsynsmetod. Arctic Design Center skapade innehåll genom frågor för gestaltad livsmiljö och tillgänglighet för alla utifrån projektmål.


 

5. Nätverksytor, omvärldsbevakning och kunskapsspridning

Under våren har representanter deltagit i olika forum för nätverk, omvärldsbevakning och även för att kunna berätta om Arctic Design Center för fler. Bland annat så fanns Arctic Design Center på plats i Bryssel och deltog på New European Bauhaus Festival för att se samband och knyta ihop den hållbara samhällsutvecklingen i norr med de strömningar som pågår i Europa. Arctic Design Center finns med i flera viktiga nätverk bland annat Länsstyrelsens råd för gestaltade livsmiljöer, NEB nätverk i Sverige och Rådet för hållbara städer. Vi har även samarbetat med ArkDes kring Visioner i norr (bl. a. Robertsfors, för allmänt bruk höst -23) och har även för avsikt att samarbeta vidare inom Visioner i norr steg 2.

New European Bauhaus Festival, Bryssel 2024. Möte med Rise.

Arctic Design Center sitter med i Länsstyrelsen Norrbottens råd för gestaltade livsmiljöer

Arctic Design Center tillsammans med konstkonsulenter Norrbotten, Havremagasinet, representanter från Älvsbyn kommun

 


 

6. Utveckling av skalbara aktiviteter och konceptualisering

Arctic Design Center fick tillfälle att skapa kapacitet för kultur och fritidsaktörer. Detta genom samarbete med Sara Kulturhus, Skellefteå konsthall och slöjdkonsulenterna i Västerbotten bland annat genomfört aktiviteter och programpunkter till Svensk Forms utställning Ung Form. På så vis fick Arctic Design Center även sprida kunskap om frågor inom hållbarhet till allmänheten. En panel och mingelstund med frågor inom politiken för gestaltad livsmiljö riktad mot civilsamhälle för att skapa engagemang (Arctic Design Mingle), en prototypverkstad med utgångspunkt i form riktad mot både män och kvinnor men endast kvinnor deltog (Arctic Design Make), samt ett läger för unga, 12-16 år, tillsammans med slöjdkonsulenter i Västerbotten i syfte att framtidssäkra yrken inom arkitektur, design och form (Arctic Form Camp). Under lägret fick ungdomarna chans att bygga i naturmaterial.