Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Integritetspolicy

Vad använder vi personuppgifter till?

Arctic Design Center ansvarar som personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Arctic Design Center fastställer ändamålen med och metoderna för behandlingen.

Din integritet är av yttersta vikt för Arctic Design Center, och därför har vi vidtagit åtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. All behandling av personuppgifter inom Arctic Design Center följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vänligen se denna webbplats för den senaste uppdateringen av vår Personuppgiftspolicy.

Definitioner

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Registrerad innebär en identifierad eller identifierbar fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer, platsdata etc.

Behandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig innebär företaget som bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med GDPR och annan för bolaget tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde innebär det företag som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgifter och hur vi behandlar dem

Arctic Design Center behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda dig vår produkt och andra relaterade tjänster. Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på din relation till Arctic Design Center och kan innefatta; namn, titel, telefonnummer, e-postadress.

De personuppgifter som Arctic Design Center behandlar har vi samlat in direkt från dig, den registrerade. Vi kan även inhämta information om hur du använder vår hemsida genom s.k. cookies.

Vi lagrar inte dina personuppgifter när du går in på webbplatsen, men vi lagrar besöksstatistik och använder den för att titta på hur vi kan utveckla och förbättra vår webbplats.

Om du anmäler dig till ett seminarium, kurs eller vårt nyhetsbrev kommer vi att lagra de uppgifter du har gett oss, men vi kommer inte att dela detta med externa parter om du inte har gett uttryckligt tillstånd att göra det för ett specifikt ändamål. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för det avsedda ändamålet, till exempel tills all kommunikation kring ett seminarium är avslutad.

Hur länge sparas personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Cookies

Cookies används på vår hemsida. Det är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbplats för användaren eller ger oss statistik om användningen av webbplatsen.

Alla som besöker en webbplats måste informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till vilka cookies som används för att lagra eller hämta data i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare låter dig blockera cookies.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande innehållet i denna Personuppgiftspolicy eller önskar att utöva någon av rättigheterna enligt ovan, vänligen kontakta oss!