Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Arctic Street Expo, en samskapande expo-yta

Social hållbarhet i norra Sveriges samhällsomvandling

Arctic Design Center och Coompanion Västerbotten har nu kickat igång Arctic Street Expo, ett innovativt samverkanskoncept i Pop-up form. Här genereras kraft till social hållbarhet i norra Sveriges samhällsomvandling.

Expo-ytan fungerar som en testbädd för ett co-creation-projekt, där olika områden och aktörer kommer att lyftas fram i syfte att visualisera en levande, innovativ och cirkulär plats i norra Sverige och där hållbarhet exponeras och diskuteras inför Society Expo 2026. Arctic Street Expo är bland annat en ringverkning av Skellefteå stadskärnautveckling, BID, som koordineras och leds av Visit Skellefteå enligt beslut av kommunfullmäktige.

Arctic Street Expo består just nu av dessa viktiga delar:

 • En exponeringsyta som kan ses från gatan dygnets alla tider 
  Tanken är att aktivera tomma butikslokaler för att göra gatumiljöer trevligare. En annan fördel är att utställningen inte behöver personalstyrka för att hålla öppet.
 • En dialogyta för att hålla i workshop och invånardialoger
  Här finns även möjlighet för olika samarbeten att göra ”återbruks-kvällar” och andra forum.
 • En yta för att exponera ett nystartat hållbart företag
  Coompanion Västerbotten affärsutvecklar årligen ett antal företag med samhällsnytta. I ytan får de chans att testa sin affärsidé i verkligheten och visa upp sitt företag.
 • Ett arbetsforum bakom kulisserna för utveckla samarbeten
  där aktörer får chans att testa samarbeten kring den gröna omställningen och skapa viktiga nätverk. Här testas även logistik och samordning på en konkret nivå.

 

Svensk Form Norrbotten – vandringsutställning Formbärare i fokus 2013–2023

På Arctic Street Expo kan du tjuvtitta på några av tillgångarna i utställningen – alla prisbelönta för sitt nytänkande arbete inom formgivningens vitt skilda genrer som mode, ljusdesign, spelutveckling, arkitektur och konsthantverk. Utmärkelsen Årets Formbärare delas ut en gång per år av Svensk Form Norrbotten, en förening som jobbar för att främja designutvecklingen i regionen.

 

Mjuka värden i samhällsomvandlingen

Arctic Design Centers uppdrag är att skapa förutsättningar för arkitektur, design, konst, kulturarv och form att ta plats i norra Sveriges samhällsomvandling. Coompanion bidrar med samhällsnytta och social hållbarhet inom näringsliv och start up. Vi är en true match! Genom samskapande processer och demokratiska metoder strävar vi tillsammans med varandra och andra efter att inkludera mjuka värden i samhällsomvandlingen.

Arctic Street Expo-konceptet

Arctic Street Expo är en del av Arctic Design Centers uppdrag i norra Sverige inom arkitektur, design, konst, kulturarv och form. Genom samskapande processer och demokratiska metoder strävar Arctic Design Center efter att inkludera mjuka värden i samhällsomvandlingen. Det innovativa konceptet kommer att börja som en pop-up utställning i skyltfönster i en tom butikslokal som kan ses från gatan och fyller även syftet att skapa trevligare gatumiljöer. Coompanion har lång erfarenhet av att arbeta med samhällsnytta och social hållbarhet, något som även tilltalar Arctic Design Center.

”Ska vi skapa attraktiva och levnadsglada samhällen i norra Sverige så handlar det om ett helhetsperspektiv där människor kan trivas. Det handlar mycket om livet mellan husen och att det formas rätt förutsättningar för att inkludera allas behov i utformningen. Miljöer ska vara tillgängliga, inkluderande och få människor att trivas och bosätta sig på platser. Det var väldigt naturligt att hitta ett samarbete tillsammans med andra aktörer som arbetar åt samma håll. Vi får en stor chans att öva tillsammans hur vi visar upp den gröna omställningen inför Society Expo 2026”

Carola Fallgren, Arctic Design Center.

Skellefteå som testplats

Skellefteå har utvalts som testplats för Arctic Street Expo, och projektgruppen hoppas på en framgångsrik genomföring. Om konceptet fungerar med tanke på logistik och samordning, kommer intresseförfrågan gå ut till andra kommuner. Skellefteå är förhoppningsvis startpunkten för detta spännande pilotprojekt.

Utställning för alla

Arctic Street Expo kommer att vara synlig utifrån vilket ger allmänheten möjlighet att uppleva den upplysta utställningen vid alla tider på dygnet.

Konceptbutik

Lokalen kommer inte bara att fungera som en utställningshall och co-creation-yta, den kommer även att inrymma konceptbutiken ”Från hem till hem”. Här kommer initiativtagarna Paulina och Moa att välkomna besökare för att både utforska kuraterat återbruk och för att delta i workshops på temat återbruk och design.

Mer information om butikens öppettider hittar ni på www.instagram.com/franhemtillhem

”När vi nu bygger det nya Europa, Sverige och Skellefteå behöver vi förstå att grön samhällsomvandling går hand i hand med social hållbarhet och utvecklandet av ett starkt socialt kapital. Vi kommer att behöva hjälpas åt i nya hybrider av samverkan mellan stora och små aktörer, olika verksamheter, offentlig och privat, och det kommer alltid att börja hos individens mod och vilja att ställa om. Det vi nu presenterar är ett försök att både visa upp, men även ge utrymme att fånga drivkrafter och mod som finns för att tillsammans skapa ett klimatneutralt Skellefteå”

Jonas Lundh, projektchef Coompanion Västerbotten.