Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet på https://www.arcticdesigncenter.se/

Arctic Design Center står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur https://www.arcticdesigncenter.se/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från https://www.arcticdesigncenter.se/ som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post till carola.fallgren@regionvasterbotten.se
• ring oss på +46 76 144 96 34

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet. Här hittar du mer information: https://www.digg.se/

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Videospelare är 3:e part från Vimeo och kan eventuellt ställa till problem för vissa användare med skärmläsare.
  • Video går inte att pausa på startsidan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • En del fokus-markeringar på element kan ha bristande kontrast.
  • Navigationsmenyn har en bugg som orsakar att tab-ordningen inte tillåter användaren att återvänta till stäng-meny knappen. Det går att trycka ”ESC” / ”Escape” för att stänga menyn.

Sajten lanserades 29:e november 2023 och kan ha fler okända brister. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 mars 2024.

Oskäligt betungande anpassning
Arctic Design Center åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen
Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Externa länkar.

Hur vi testat webbplatsen

  • Automatiska tester med Pa11y, axe DevTools v4.68.1 och Lighthouse.
  • Manuella tester.
  • Skärmläsar-tester med NVDA.